Thông Tin:
Với nhiều sản phẩm đa dạng và phong phú: Khóa Haitan Tay cầm - Khóa Haitan chống gỉ - Khóa Haitan Nén
Mã SP
Tên
Sản Phẩm
Hình ẢnhNhà
Sản Xuất
Mô TảGiá
(VNĐ)
Chi Tiết
HL085Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc plating steel...Liên Hệ
HL086Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc plating steel...Liên Hệ
HL087Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc die-casting hinge, stainless steel and nickel plating steel pin are available; stainless steel...Liên Hệ
HL088-1Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc die-casting torque hinge, stainless steel  and nickel plating steel pin are available; Remark:100°hinge   基 本 尺...Liên Hệ
HL091-1Bản lềhaitan/TQ Material:PA-6 hinge. Remark:180°prominent hinge,both left and right...Liên Hệ
HL093LBản lềhaitan/TQ Material:Zinc die-casting hinge,stainless steel and nickel plating steel pin are available,stainless steel and nickel plating steel inlay screw are...Liên Hệ
HL095Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc die-casting fixed hinge, stainless steel and nickel plating steel pin are...Liên Hệ
HL096-2Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc die-casting hinge, stainless steel and nickel plating steel pin are...Liên Hệ
HL097Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc die-casting hinge, stainless steel and nickel plating steel pin are...Liên Hệ
HL100Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc plating steel...Liên Hệ
HL007Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc plating steel...Liên Hệ
HL010Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc die-casting hinge, stainless steel and nickel plating steel  pin are...Liên Hệ
HL011-1Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc die-casting fixed hinge,m.s.zinc pl.moving hinge, nickel plating steel pin...Liên Hệ
HL034-2Bản lềhaitan/TQ Material:Mirror surface stainless steel body. Remark:120°hinge 基本尺寸H Dimensions 产品型号及特性 Product...Liên Hệ
HL035Bản lềhaitan/TQ Material:Mirror surface stainless steel body. Remark:120°hinge 基本尺寸H Dimensions 产品型号及特性 Product...Liên Hệ
HL036-1Bản lềhaitan/TQ Material:Mirror surface stainless steel body. Remark:120°hinge 基本尺寸H Dimensions 产品型号及特性 Product...Liên Hệ
HL037Bản lềhaitan/TQ Material: galvanized steel hinges, galvanized carburizing steel...Liên Hệ
HL043Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc plating steel...Liên Hệ
HL048Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc plating steel...Liên Hệ
HL049-1Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc plating steel hinge,nickel plating steel...Liên Hệ
HL060Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc plating steel hinge,tainless steel and nickel plating  steel pin are...Liên Hệ
HL067Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc plating steel...Liên Hệ
HL068-1Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc plating steel hinge. Remark:120°hinge 基本尺寸 Dimensions  产品型号及特性  Product...Liên Hệ
HL078Bản lềhaitan/TQ Material:Zinc die-casting fixed hinge,m.s.zinc pl.moving hinge,steel pin. Remark:rorate angle 100°concealed hinge, both left and right...Liên Hệ
HL082Bản lềhaitan/TQ Material:Mirror surface stainless steel...Liên Hệ

1 2 3 4 5