Thông Tin:
Với nhiều sản phẩm đa dạng và phong phú: Khóa Haitan Tay cầm - Khóa Haitan chống gỉ - Khóa Haitan Nén
Mã SP
Tên
Sản Phẩm
Hình ẢnhNhà
Sản Xuất
Mô TảGiá
(VNĐ)
Chi Tiết
MS105-1-1Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:Zinc die-casting body,M.S. Zinc plating fixing parts、rod; Panel...Liên Hệ
MS480-1-1Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:Zinc die-casting body,M.S. Zinc plating fixing parts; Panel thickness:1-8mm 产品型号及特性 Product Number 有锁芯 with...Liên Hệ
MS480-2Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:Zinc die-casting body and shaft,M.S. Zinc plating cam; Panel...Liên Hệ
MS104BKhóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:Zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam、fixing parts; Panel...Liên Hệ
MS104CKhóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:Zinc die-casting body and shaft,M.S. Zinc plating cam; Panel thickness:1-5mm  fixin parts   基本尺寸 Dimensions 产品型号及特性...Liên Hệ
MS104Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:Zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam、fixing parts; Panel thickness:1-3.5mm 产品型号及特性 Product Number 左手锁 Left hand...Liên Hệ
MS100Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:PA-6 body,M.S. Zinc plating cam、fixing parts; Panel thickness:1-2mm 基本尺寸...Liên Hệ
AB402Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:Zinc die-casting body and shaft,M.S. Zinc plating cam、fixing parts; Panel thickness:1-4mm 基本尺寸 Dimensions 产品型号及特性...Liên Hệ
MS106Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam、fixing parts; Panel thickness:1-3.5mm; remark:compression lock 3mm...Liên Hệ
MS200Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:ABS housing,nut,zinc die-casting insert and key,M.S. Zinc plating cam ; Panel...Liên Hệ
MS238Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam Panel...Liên Hệ
MS401Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:zinc die-casting and Plastic body zinc M.S. Zinc plating nut、cam ; Panel thickness:1-6mm  锁...Liên Hệ
MS402Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:zinc die-casting body,Nut,M.S. Zinc plating cam; Panel...Liên Hệ
MS403Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:zinc die-casting body,Nut,stainless steel face plate cover M.S.Zinc plating cam; Panel...Liên Hệ
MS406Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:PA-66 knob,zinc die-casting body nut,M.S.Zinc plating cam; Panel...Liên Hệ
MS407Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:zinc die-casting body,Nut,M.S. Zinc plating cam、fixing parts; Panel...Liên Hệ
MS408Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:zinc die-casting body,Nut,M.S. Zinc plating cam Panel...Liên Hệ
MS409Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:zinc die-casting body,Nut,M.S. Zinc plating cam; Panel thickness:1-6mm; Remark:key combination...Liên Hệ
MS410Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:zinc die-casting body,Nut,M.S. Zinc plating cam; Panel...Liên Hệ
MS411Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:zinc die-casting body,Nut,M.S. Zinc plating cam,washer; Panel thickness:1-9mm   锁芯类别 insert...Liên Hệ
MS412Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:zinc die-casting body,Nut,M.S. Zinc plating cam、fixing parts; Panel...Liên Hệ
MS413Y/FKhóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam、washer; Panel thickness:1-6mm  产品型号及特性...Liên Hệ
MS414Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:zinc die-casting body,plastic knob,M.S. Zinc plating cam; Panel...Liên Hệ
MS415Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:zinc die-casting body,Nut,M.S. Zinc plating cam; Panel...Liên Hệ
MS416Khóa mặt phẳnghaitan/TQ Material:zinc die-casting body,Nut,M.S. Zinc plating cam、fixing parts; Panel...Liên Hệ