Thông Tin:
Với nhiều sản phẩm đa dạng và phong phú: Khóa Haitan Tay cầm - Khóa Haitan chống gỉ - Khóa Haitan Nén
Mã SP
Tên
Sản Phẩm
Hình ẢnhNhà
Sản Xuất
Mô TảGiá
(VNĐ)
Chi Tiết
MS301-1Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam;    Panel...Liên Hệ
AB701Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam;   Panel thickness:1-7mm; Remark:cam cutout□10×10(AB701-1-1/2),□8×8(AB701-2-1/2,AB701-3-1/2)padlockble...Liên Hệ
AB803Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam;    Panel thickness:1-2mm  ; Remark:cam cutout□8×8,hanale rotate angle...Liên Hệ
MS101-1-1Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam ;     Panel thickness:1-4mm  ;  Remark:cam cutout...
MS101-1-2Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam ;  Panel thickness:1-4mm ;   Remark:compression lock,6mm...Liên Hệ
MS301-2Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
MS302Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
MS302BKhóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S.Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
A2055Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...
MS303Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam;    Panel...Liên Hệ
MS304Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
MS305Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
MS306-1A-1Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...
MS306-2Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;  Panel...
MS308-3Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...
MS308-2A-1Khóa tay cầmhaitan/TQ Products’ brief Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam,rod control box  ;  Panel...Liên Hệ
MS309Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;  Panel thickness:1-6mm ;  Remark:cam...Liên Hệ
MS310Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
MS311Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
MS312Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
MS314Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
A45-1-1Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam;    Panel...
A2056Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam、fixing parts ;   Panel...Liên Hệ
MS315Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam、handle;    Remark:use with...Liên Hệ
A2057Khóa tay cầmhaitan/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam、fixing parts,stainless steel padloc k hook    Panel...Liên Hệ

1 2