Thông Tin:
CÔNG TY TNHH SX TM ĐẠT BÌNH CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI KHÓA, BẢN LỀ, PHỤ KIỆN TỦ ĐIỆN CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH, MẪU MÃ ĐẸP, GIÁ CẢ HỢP LÝ.
Mã SP
Tên
Sản Phẩm
Hình ẢnhNhà
Sản Xuất
Mô TảGiá
(VNĐ)
Chi Tiết
MS301-1Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam;    Panel...Liên Hệ
AB701Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam;   Panel thickness:1-7mm; Remark:cam cutout□10×10(AB701-1-1/2),□8×8(AB701-2-1/2,AB701-3-1/2)padlockble...Liên Hệ
AB803Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam;    Panel thickness:1-2mm  ; Remark:cam cutout□8×8,hanale rotate angle...Liên Hệ
MS101-1-1Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam ;     Panel thickness:1-4mm  ;  Remark:cam cutout...
MS101-1-2Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam ;  Panel thickness:1-4mm ;   Remark:compression lock,6mm...Liên Hệ
MS301-2Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
MS302Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
MS302BKhóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S.Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
A2055Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...
MS303Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam;    Panel...Liên Hệ
MS304Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
MS305Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
MS306-1A-1Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...
MS306-2Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;  Panel...
MS308-1Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...
MS309Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;  Panel thickness:1-6mm ;  Remark:cam...Liên Hệ
MS310Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
MS311Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body、nut,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
MS312Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
MS314Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...Liên Hệ
A45-1-1Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam;    Panel...
A2056Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam、fixing parts ;   Panel...Liên Hệ
MS315Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam、handle;    Remark:use with...Liên Hệ
A2057Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam、fixing parts,stainless steel padloc k hook    Panel...Liên Hệ
A19-1Khóa tay cầmHAITAN/TQ Material:zinc die-casting body,M.S. Zinc plating cam ;   Panel...

1 2