Khóa mặt phẳng MS463

● Chất liệu: Thân và tay cầm đúc bằng kẽm , Cam mạ kẽm
● Độ dày bảng: 1,5 ~ 2mm
● Ghi chú: vết cắt bằng cam □ 8 × 8