Khóa mặt phẳng MS501-2-1

● Chất liệu: Thân đúc bằng kẽm,
● Bộ
phận cố định cam mạ kẽm
● Kết thúc: Mạ crom sáng
● Độ dày bảng điều khiển: 1 ~ 3mm
● Ghi chú: Cam trái và cam phải