Khóa mặt phẳng MS511

● Chất liệu: Thân đúc bằng kẽm, bộ phận cố định cam mạ kẽm
● Kết thúc: Mạ crom xám
● Độ dày bảng: 1 ~ 3mm
● Ghi chú: vết cắt bằng cam □ 8 × 8