Khóa mặt phẳng MS733-3

Chất liệu : PA6 + 30% GF thân khóa, một lõi khóa.
Độ dày cửa : 1~1.5mm