Khóa tay nắm MS-A-172

Chất liệu: Thân đúc bằng kẽm
Thành phẩm : Mạ crom sáng
Độ dầy cửa: 1.5 ~ 8mm