Khóa mặt phẳng DKS

 Chất liệu: Thân đúc bằng kẽm
Thành phẩm : Mạ crom sáng, Mạ crom xám , Phủ bột màu đen
Độ dầy cửa: 1 ~ 4mm